Ngjyra
Dover White
Ekrani me ngjyra ka natyrë ilustruese.
Edition
Comfort
Comfort
  • Disqet 16"
  • Kamera e pasme
  • Sedilje prej pëlhure
  • MG Pilot
mazhet e paraqitura këtu janë vetëm për qëllime ilustruese dhe mund të ndryshojnë nga specifikimet standarde sipas llojit. Nga fotot nuk mund të hiqet asnjë e drejtë. MG rezervon të drejtën të ndryshojë modelet, ngjyrat, specifikimet dhe pajisjet pa njoftim paraprak dhe pa detyrim për të ndryshuar automjetet tashmë në treg.

Gjej një dyqan

Dyqan i brendit
Servisi