Ngjyra
Dover White
Ngjyra e treguar eshte vetem per ilustrim.
Edition
Comfort
Comfort
  • 12.3" Paneli virtual
  • Navigimi / Lidhje me telefon inteligjent
    (Apple CarPlay & Android Auto)
  • Ekran me prekje, lundrues 10.1"
  • Kondicioner me dy zona
Luxury
  • Çati panoramike
  • Sedilje sportive të integruara prej lëkure
  • Dritat e ambientit
  • Kamera parkimi 360°
Imazhet e paraqitura këtu janë vetëm për qëllime ilustruese dhe mund të ndryshojnë nga specifikimet standarde për llojin. Asnjë e drejtë nuk mund të nxirret nga fotot. MG rezervon të drejtën të ndryshojë modelet, ngjyrat, specifikimet dhe pajisjet pa njoftim paraprak dhe pa detyrim për të ndryshuar makinat tashmë në treg.

Gjej një dyqan

Dyqan i brendit
Servisi