Ngjyra
Brighton Blue
Ngjyra e treguar eshte vetem per ilustrim.
Edition
Comfort
Comfort
  • 12.3'' klaster dixhital
  • Dritat e përparme të mjegullës
  • iGo navigimi
  • MG Pilot
Luxury
  • Çati panoramike
  • Sedilje sportive të integruara me lëkure artificiale
  • Kondicioner dyzonash
  • 360° kamera
Imazhet e paraqitura këtu janë vetëm për qëllime ilustruese dhe mund të ndryshojnë nga specifikimet standarde për llojin. Asnjë e drejtë nuk mund të nxirret nga fotot. MG rezervon të drejtën të ndryshojë modelet, ngjyrat, specifikimet dhe pajisjet pa njoftim paraprak dhe pa detyrim për të ndryshuar makinat tashmë në treg.

Gjej një dyqan

Dyqan i brendit
Servisi