Ngjyra
Prism Blue
Ngjyra e treguar eshte vetem per ilustrim.
Edition
Luxury
Luxury
  • Rrota aliazh 19"
  • Dera e pasme elektrike me hapje 'virtuale' me pedale
  • Sedilje sportive prej lëkure
  • Sediljet e përparme me ngrohje me ventilim
  • Kamera 360°
  • Ndriçimi i brendshëm i ambientit
  • MG Pilot
  • 8 altoparlantë audio
Imazhet e paraqitura këtu janë vetëm për qëllime ilustruese dhe mund të ndryshojnë nga specifikimet standarde sipas llojit. Nga fotot nuk mund të hiqet asnjë e drejtë. MG rezervon të drejtën të ndryshojë modelet, ngjyrat, specifikimet dhe pajisjet pa njoftim paraprak dhe pa detyrim për të ndryshuar automjetet tashmë në treg.

Gjej një dyqan

Dyqan i brendit
Servisi