Ngjyra
Brighton Blue
Ekrani me ngjyra ka natyrë ilustruese.
Edition
Standard
Standard
 • Karikimi deri në 117 kW DC
 • Drejtimi me rrotat e pasme
 • Pezullim/suspension i pasmë i pavarur me 5 lidhje
 • Dritat automatike LED të përparme dhe të pasme
 • Rikuperimi i energjisë në 3 nivele
Comfort
 • Karikimi deri në 135 kW DC
 • Mbulesa aktive e grilës (AGS)
 • V2L
 • Dritaret e pasme për privatësi
 • Disqe alumini 17"
Luxury
 • Spoiler i dyfishtë aerodinamik
 • Pompë nxehtësie
 • Sediljet e përparme me ngrohje
 • Kamera 360
 • MG Pilot me BSD/RCTA/DOW
 • Karikimi me valë
Imazhet e paraqitura këtu janë vetëm për qëllime ilustruese dhe mund të ndryshojnë nga specifikimet standarde sipas llojit. Nga fotot nuk mund të hiqet asnjë e drejtë. MG rezervon të drejtën të ndryshojë modelet, ngjyrat, specifikimet dhe pajisjet pa njoftim paraprak dhe pa detyrim për të ndryshuar automjetet tashmë në treg.

*Versioni Luxury i disponueshëm nga shtatori 2023

Gjej një dyqan

Dyqan i brendit
Servisi